Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

D 206/2016 Os-3307/19, Stran 2489
Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Kocjančiču, sinu Josipa, roj. dne 16. 5. 1907, nazadnje bivajočega na neznanem naslovu v Ameriki, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom tega sodišča opr. št. N 29/2014 z dne 3. 2. 2015 in določenim datumom smrti 17. 5. 1977.
V predmetni zapuščinski zadevi sodišču ni znan obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega dednega reda. Glede dedičev v drugem dednem redu je sodišče ugotovilo, da je zapustnik imela brata Karla in Josipa ter sestri Albino-Mario in Ano, pri čemer so že vsi pokojni. V njihove pravice so vstopili njihovi potomci oziroma dediči, ki pa sodišču niso vsi znani.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 2. 2019

AAA Zlata odličnost