Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

D 66/1968 Os-3217/19, Stran 2489
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski postopek po Antoniji Durn, rojeni Veljak, rojeni 5. 10. 1888, nazadnje stanujoči v Vipavi, Gradišče 34, ki je umrla dne 15. 2. 1968.
Ker se ne ve za stalno ali začasno prebivališče določenih zapustničinih pravnukov, ki bi prišli v poštev za dedovanje naknadno najdenega premoženja po zapustnici, oziroma teh dedičev ni mogoče v zadostni meri identificirati, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku 1 leta od objave tega oklica na oglasni deski in na spletni strani tega sodišča.
Sodišču naj se javijo predvsem naslednji zapustničini pravnuki, o katerih ima sodišče naslednje podatke: otroci pokojne zapustničine vnukinje Arnelle Krisjak, poročene Perletti: Marko Perletti, rojen l. 1958, ki živi v Rimu, Franco Perletti, rojen l. 1959, ki živi v okolici Milana, Patrizia Perletti, poročena Artiaco, rojena l. 1961, ki živi v okolici Milana.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 7. 10. 2019