Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

I N 174/2019-14 Os-3335/19, Stran 2489
Okrožno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi opr. št. I N 174/2019 predlagateljice Saške Klobučar Geršak, Brezovica 3, Šmarješke Toplice, ki jo zastopa Darja Bobnar, odvetnica v Novem mestu, zoper nasprotnega udeleženca Tomaža Geršak, Kolonija 2, Mokronog, dejansko neznanega bivališča, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku-1, nasprotnemu udeležencu zaradi nezmožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega zastopnika Odvetniško pisarno Štamcar d.o.o. iz Novega mesta, Novi trg 11, 8000 Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal interese nasprotnega udeleženca v nepravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče oziroma dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 10. 2019