Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

I 117/2019 Os-3304/19, Stran 2489
Okrajno sodišče v Murski Soboti je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Janeza Turk, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, zaradi izterjave 4.832,86 EUR s pp dne 22. oktobra 2019 sklenilo:
Dolžniku, sedaj neznanega prebivališča, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasna zastopnica odvetnica Martina Zrinski Gönter iz Puconcev, ki bo dolžnika v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 10. 2019