Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29. 11. 2019

Kazalo

Št. 8023-3/2019-19 Ob-3471/19, Stran 2449
Sprememba 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35 z dne 31. 5. 2019 (Ob-2291/19), ki se glasi:
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa, se dodata nova roka, in sicer:
– 6. rok do 24. 1. 2020,
– 7. rok do 28. 2. 2020.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad