Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

I D 426/2017 Os-3178/19, Stran 2219
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Martinu Šifrerju, roj. 22. 10. 1845, umrlem 17. 2. 1924, nazadnje stanujočem Žabnica 10, Žabnica.
Zapustnik je imel tri sinove, in sicer Janeza Šifrerja, roj. 26. 12. 1877, umrlega 14. 6. 1930, Matevža Šifrerja, roj. 22. 9. 1891, umrlega 23. 3. 1963 in Franca Šifrerja, roj. 4. 8. 1887. Zapustnikov pokojni sin Janez Šifrer je zapustil potomce Marijo Šifrer, roj. 5. 4. 1914, umrlo 24. 5. 1983 (dedič po njej je njen sin Andrej Zakotnik), Antona Šifrerja, roj. 2. 6. 1918, umrlega 2. 6. 1983 (dedinja po njem je njegova vdova Angela Šifrer), Martino Šifrer, roj. 1919, umrlo 1971 (bila je samska in ni imela potomcev) in Franca Šifrerja, roj. 23. 8. 1922, umrlega 1. 5. 1947 (imel je ženo Ljudmilo Šifrer in sina Iztoka Šifrerja). Zapustnikov pokojni sin Matevž Šifrer je imel sina Stanislava Šifrerja, roj. 26. 11. 1923 in umrlega 9. 4. 2009. Dediči po njem so njegova žena Pavla Šifrer in sinova Matevž Šifrer in Bogomir Šifrer. Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih oziroma potomcih po zapustnikovem sinu Francu Šifrerju, roj. 4. 8. 1887.
Na podlagi določbe 206. člena Zakona o dedovanju zato sodišče poziva morebitne dediče I. dednega reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski in spletni strani naslovnega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 9. 2019