Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

D 50/2018 Os-3160/19, Stran 2219
Zapuščinska zadeva: po pok. Karlu Repiču, sinu Ivana, z zadnjim znanim prebivališčem Rožar 116, Črni Kal, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 89/2015 z dne 8. 7. 2016 in določenim datumom smrti 24. 4. 1978.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 10. 2019