Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

D 126/2018 Os-2967/19, Stran 2219
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Ignacu Tepešu, upokojencu, rojenemu 10. 11. 1955, državljanu Republike Slovenije, razvezanemu, umrlemu 20. 1. 2018, nazadnje stanujočemu Badovinčeva ulica 14, Laško.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih.
Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V skladu z določbami 142.a člena in 142.b člena Zakona o dedovanju sodišče opozarja, da bo v primeru, če noben upnik ne bo v šestih mesecih od dneva objave oklica vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Celju
dne 30. 8. 2019