Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

1913 I 4004/2018 Os-3146/19, Stran 2218
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, matična št. 5554195000, davčna št. 41698070, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, ki ga zastopa Boštjan Savšek, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana – dostava, zoper dolžnika Gašperja Bezjak, EMŠO 1711974500121, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 18.810,60 EUR s pp sklenilo:
Dolžniku Bezjak Gašperju se na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik upravičen za sprejemanje pisanj.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Župevec Bojan, Hrvatski trg 3, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2019