Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

VL 117010/2013 Os-3173/19, Stran 2218
V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnico Vlasto Ferencek, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 1.348,08 EUR s pripadki, je sodišče dolžnici Vlasti Ferencek, Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasno zastopnico, in sicer odv. Jelko Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 10. 2019

AAA Zlata odličnost