Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

IV P 667/2018-26 Os-3025/19, Stran 2218
Okrožno sodišče v Kranju, okrožna sodnica Jasna Levc Uršič, v nepravdni zadevi tožeče stranke Cirila Noč, Cesta 1. maja 100, Jesenice, ki ga zastopa odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik d.o.o., s sedežem v Kranju, zoper toženo stranko: 1. Kristjan Noč, Cesta talcev 7, Koroška Bela, Jesenice, 2. Sebastjan Noč, Unterloibel 37/7, Unterbergen, Avstrija, 3. Ingrid Noč, Cesta maršala Tita 87, Jesenice, zaradi določitve preživnine, sklenilo, da se drugo toženi stranki Sebastjanu Noču na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), postavi začasno zastopnico, in sicer odvetnico Lidijo Šubic, Kopališka ulica 1, Škofja Loka.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano drugo toženo stranko zastopala od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 9. 2019