Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

I N 41/2019 Os-2845/19, Stran 2132
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa državno odvetništvo v Novi Gorici, postopek o razglasitvi pogrešane Katerine Cosson, Cossoni, Prepotto, Italija, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Gregor Veličkov, odvetnik v Novi Gorici, za mrtvo.
Iz priloženih listin izhaja, da je bila v korist Katerine Cosson vknjižena pravica užitka na podlagi sklepa o dedovanju z dne 20. 6. 1906 pri nepremičninah s parc. št. 1991/19 in 1991/21 k.o. Mirnik, po tem datumu pa o njej ni nobenega poročila. Drugi podatki o pogrešani ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Katerine Cosson, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2019