Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

D 375/2019 Os-3116/19, Stran 2132
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Slejko Andreju, pok. Andreja, roj. 6. 5. 1884, z zadnjim stalnim prebivališčem Šempas 213, ki je umrl dne 6. 6. 1941.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap. (pol)brati in (pol)sestre oziroma njihovi potomci, ki sodišču niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 2019