Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

I D 1209/2018 Os-2857/19, Stran 2132
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojni Mariji Magdaleni Hauptman, roj. 6. 7. 1940, drž. RS, poročeni, nazadnje stan. Štrekljeva ulica 64, umrli 14. 6. 2018, pride v poštev kot dedinja po zapustnici tudi zap. sestra Dragica Kovač, roj. 25. 5. 1951, po podatkih sodišča je bil njen zadnji znani naslov v Švici, Rehhagstrasse 41, Bern.
Sodišče zato poziva zap. sestro Dragico Kovač, neznanega naslova ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 8. 2019