Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

D 301/2018 Os-2869/19, Stran 2131
Na Okrajnem sodišču Jesenice teče zapuščinski postopek po pokojnem Mislimov Ademu, rojenem 13. 9. 1951, nazadnje stanujoč Spodnji Plavž 11, Jesenice, ki je umrl dne 14. 9. 2018.
V zapuščino spadajo nepremičnine v k.o. Jesenice in denarna sredstva.
K dedovanju so poklicani zakoniti dediči I. dednega reda, med njimi tudi hčerka Karin, njeno bivališče ni znano. V zapuščinskem postopku dedinjo zastopa začasni zastopnik.
Zapustnik je dne 14. 9. 2011 napravil oporoko, s katero je za dedinjo določil sestro Sabino Lahr, ki pa je neznanega bivališča.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Mislimov Ademu, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 29. 8. 2019