Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

III N 544/2018 Os-2924/19, Stran 2130
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodniku Andreju Brezniku v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Jadranka Obradović, Roška cesta 11, Ljubljana, ki jo zastopa Boris Goda, odvetnik v Ljubljani, 2. Šimun Kodžoman, Levstikova ulica 51, Ilirska Bistrica, ki ga zastopa Odvetniška pisarna mag. Bogomir Horvat, iz Kopra, zoper nasprotne udeležence: 1. Branko Jandrić, Rimska cesta 11, Ljubljana (kot pravni naslednik družbe SNIG INGENEERING, d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana), 2. Suzana Rankov, Roška cesta 11, Ljubljana, 3. Ivan Puž, Mestni Vrh 57a, Ptuj, 4. Milica Puž, Mestni Vrh 57a, Ptuj, 5. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe na naslovu Roška cesta 11, Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik upravnik Stanovanjska zadruga Tomačevo Jarše „88“, z.o.o., Tomačevo 1, Ljubljana, ob udeležbi prijaviteljice udeležbe: SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ob udeležbi zakonitih udeležencev: 1. Yuhor Export Svetozarevo Družbena lastnina, Svetozarevo, ZR Jugoslavija, ki jo kot začasni zastopnik zastopa Anže Lapajne, odvetnik v Ljubljani, 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča, s sklepom z dne 30. 7. 2019 udeleženki, družbi Yuhor Export Svetozarevo Družbena lastnina, Svetozarevo, ZR Jugoslavija, na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča v zvezi z 82., 83. in 84. členom Zakona o pravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Anžeta Lapajneta, Dunajska cesta 160, Ljubljana, saj sedež navedene udeleženke ni znan, prav tako pa slednja nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo družbo Yuhor Export Svetozarevo zastopal vse do takrat, dokler udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 7. 2019