Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

IV P 474/2018 Os-2465/19, Stran 2130
Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. IV P 474/2018, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena ZPP sklenilo:
Toženi stranki Robertu Cagliču, stalno Šaleška cesta 16, Velenje, dejansko bivališče neznano, se v predmetnem pravdnem postopku postavi začasna zastopnica, in sicer odvetnica Saša Kundih, Gledališka 4, Celje.
Začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ali tožeča stranka ali njen pooblaščenec, ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2019