Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

N 2/2019 Os-2518/19, Stran 2130
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1, Slovenj Gradec, skladno s 164. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP) v zvezi s prvim odstavkom 216. člena Zakona o nepravdnem postopku – 1 (ZNP-1) v zvezi z 237. členom Obligacijskega zakonika (OZ) obvešča, da je predlagatelj LUKS PPS d.o.o., Ferrarska cesta 14, Koper, MŠ: 3543315000, ki ga zastopa odvetnik Mitja Vezovnik, Ferrarska ulica 14, Koper, podal predlog za amortizacijo oziroma razveljavitev zemljiškega pisma številka 08 za denarni znesek 120.000,00 EUR, ki ga je 13. 7. 2010 izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu na podlagi sklepa istega sodišča Dn 2806/2010 z dne 29. 6. 2010, in ki je bilo izstavljeno prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga) TOP MOBIL, trgovina, storitve, inženiring d.o.o., Slance 4, Teharje, MŠ: 1391836, ter se je prenašalo po odredbi, zakoniti imetnik zemljiškega pisma pa je upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine identifikacijska št. posameznega dela stavbe 829-1134-21 (21.E), vpisane pri podvložni št. 872/21 k.o. Dravograd, iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi zemljiško pismo ob zapadlosti tega zemljiškega dolga, to je z izdajo zemljiškega pisma. To zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi, iz vrednosti navedene nepremičnine. Zemljiško pismo je bilo z indosamentom z dne 14. 7. 2010 prenešeno na družbo LUKS PPS d.o.o., Cesta k Tamu 37, Maribor, MŠ: 3543315000.
Sodišče poziva upravičence iz zemljiškega pisma, da v roku 60 dni od dneva objave tega oklica priglasijo svoje pravice.
Zoper predlog za razveljavitev zemljiškega pisma se lahko ugovarja v roku 60 dni od dneva objave tega oklica.
Sodišče poziva morebitne osebe, ki razpolagajo z zemljiškim pismom, da ga v roku 60 dni od dneva objave tega oklica predložijo naslovnemu sodišču.
Sodišče opozarja, da se bo zemljiško pismo razveljavilo, če navedena listina v roku 60 dni od dneva objave tega oklica ne bo predložena naslovnemu sodišču.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 6. 2019