Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2019 z dne 11. 10. 2019

Kazalo

Ob-3168/19, Stran 2126
V skladu z določili 4. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in 52. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) družba EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, objavlja obvestilo:
Družba EXOTERM HOLDING, d.d., Struževo 66, 4000 Kranj, je na osnovi sklepa upravnega odbora z dne 9. 10. 2019 in po pooblastilu 26. skupščine družbe z dne 28. 8. 2019 osnovni kapital zmanjšala iz 74.774 kosovnih delnic v nominalni vrednosti 624.362,90 EUR z umikom 7.477 lastnih kosovnih delnic v nominalni vrednosti 62.432,95 EUR na 67.297 kosovnih delnic z nominalno vrednostjo 561.929,95 EUR.
V kapitalske rezerve se odvede z umikom 7.477 lastnih kosovnih delnic znesek 62.432,95 EUR, ki je enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic. Celotna vrednost odkupljenih lastnih delnic v znesku 747.700,00 EUR, ki se umaknejo v breme rezerv, so bile oblikovane v višini 747.700,00 EUR iz prenesenega čistega dobička preteklih let.
EXOTERM HOLDING, d.d.