Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

D 18/2005 Os-2789/19, Stran 1944
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni sodnici Zdenki Čeč Paternost v zapuščinski zadevi po pokojnem Pavlu Primc, roj. 29. 6. 1926, nazadnje stanujoč Kala 15, 6257 Pivka, ki je umrl dne 24. 12. 2004, sklenilo, da se dedinjam Corrine Darinke Tripsansky, neznanega prebivališča in Mariji Primc, neznanega prebivališča, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) postavi začasnega zastopnika, odvetnika Mirana Škrinjarja, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dediče vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ker je začasni zastopnik dedičem postavljen po 4. točki drugega odstavka 82. člena ZPP bo sodišče na oglasni deski okrajnega sodišča in v Uradnem listu RS objavilo oglas o postavitvi začasnega zastopnika (prvi odstavek 86. člena ZPP v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 19. 7. 2019

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti