Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

Št. 199-19-nn Ob-3005/19, Stran 1935
Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: direktorica mag. Stanislava Zadravec Caprirolo.
Pravne osebe, ki imajo najmanj pet odstotni delež glasovalnih pravic: Abanka d.d., Ljubljana, Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper, Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, BKS Bank AG, Avstrija, Sberbank banka d.d., Ljubljana, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Deželna banka Slovenije d.d., Ljubljana, Gorenjska banka d.d., Kranj, Hranilnica LON d.d., Kranj, Addiko Bank d.d., Ljubljana, Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Primorska hranilnica Vipava d.d., Vipava, SID banka d.d., Ljubljana, SKB banka d.d., Ljubljana, UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana, SKB LEASING d.o.o., Ljubljana, Summit Leasing Slovenija d.o.o., Ljubljana, in PORSCHE Leasing SLO d.o.o., Ljubljana.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože Lenič, Jozef Kausich, Andrej Plos, Mario Henjak, Klemen Bajt, Gašpar Ogris-Martič, Sabina Župec Kranjc, Blaž Brodnjak, Sibil Svilan, Vojka Ravbar, Marco Giuseppe Esposito, Mitja Otorepec.