Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

Ob-3000/19, Stran 1932
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami), 56., 57. in 69 člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ter 29. in 30. člena Statuta VDC Novo mesto, je Svet zavoda VDC Novo mesto (v nadaljevanju: Svet zavoda) dne 12. 9. 2019 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Novo mesto 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov: Svet zavoda VDC Novo mesto, Šmihel 3, 8000 Novo mesto, najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
5. Mandat bo direktorju začel teči naslednji dan po preteku sedanjega mandata (28. 4. 2020), v primeru, da bo soglasje izdano kasneje, mu začne teči z naslednjim dnem po pridobitvi soglasja ministrstva k imenovanju.
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti