Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2019 z dne 20. 9. 2019

Kazalo

Ob-2990/19, Stran 1931
Svet Centra za socialno delo Spodnje Podravje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 25. in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Spodnje Podravje ter sklepa 1. redne seje Sveta Centra za socialno delo Spodnje Podravje z dne 9. 9. 2019, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Spodnje Podravje 
1. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
2. Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še življenjepis (Europass).
3. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov Center za socialno delo Spodnje Podravje (Svet Centra za socialno delo Spodnje Podravje), Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj ali oddati v tajništvu centra najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis – ne odpiraj«.
5. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
6. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsednici Sveta Centra za socialno delo Spodnje Podravje Nataši Škafar, elektronski naslov natasa.skafar@gov.si ali na tel. 02/787-56-45.
Svet Centra za socialno delo Spodnje Podravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti