Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

III D 313/1979 Os-2774/19, Stran 1912
Pri naslovnem sodišču teče naknadni zapuščinski postopek po pok. Jožefu Opara, pok. Jožefa, roj. 13. 1. 1905, stalno stanujoč na naslovu Tublje pri Hrpeljah št. 12 (prej h. št. 13), ki je umrl dne 17. 7. 1979, zaradi dedovanja premoženjskih pravic, ki so bile vrnjene zapustniku kot nekdanjemu članu Agrarne skupnosti Tublje.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 8. 2019