Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

Št. 02112-2667/2019-2 Ob-2972/19, Stran 1908
K.o. 684 Zgornji Duplek
IDPOS: 6507
Datum izdaje: 13. 9. 2019
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17 – ZAID) v zadevi nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 684 Zgornji Duplek, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor z dnem 13. 9. 2019 prične po uradni dolžnosti v katastrski občini 684 Zgornji Duplek izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, in sicer za zemljišča, ki ležijo znotraj meje območja nastavitve zemljiškega katastra. Meja območja nastavitve zemljiškega katastra poteka znotraj območja, ki ga omejujejo parcele 366/6, 369/2, 370 in 1124/2 k.o. 684 Zgornji Duplek.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 31. 10. 2019.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo potekal v naslednjih fazah:
– izvedba ustne obravnave, ki bo razpisana dne 16. 9. 2019 in izvedena dne 8. 10. 2019;
– izvedba morebitnih drugih dokazov za ugotovitev podatkov zemljiškega katastra, najkasneje do dne 31. 11. 2019;
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra, najkasneje do dne 15. 12. 2019;
– poziv sodišču za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige, najkasneje do dne 31. 12. 2019;
– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo.
5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) je dne 13. 9. 2019 v skladu s 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) po uradni dolžnosti v katastrski občini 684 Zgornji Duplek uvedla postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišče, ki ni evidentirano v zemljiškem katastru. Geodetska uprava je namreč ugotovila, da v katastrski občini 684 Zgornji Duplek zemljišče, ki ga omejujejo parcele 366/6, 369/2, 370 in 1124/2 k.o. 684 Zgornji Duplek, sploh ni evidentirano v zemljiškem katastru.
Prvi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra lahko izvede za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Geodetska uprava je na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN s tem sklepom določila območje, na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega katastra, in sicer znotraj območja, ki ga omejujejo parcele 366/6, 369/2, 370 in 1124/2 k.o. 684 Zgornji Duplek. Prav tako je geodetska uprava s tem sklepom na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN objavila podatek o začetku postopka, podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. S tem sklepom pa je geodetska uprava določila tudi roke za izvedbo posamezne faze postopka.
Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava odločila, da stroškov postopka ni.
Geodetska uprava je sklep izdala v skladu z drugim in tretjim odstavkom 142. člena ZEN.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom 258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti