Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

Ob-2960/19, Stran 1905
Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02, 104/04 – neuradno prečiščeno besedilo, 81/14)
1. Uvod
85.a člen Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) določa, da morajo posamezne skupine igralniških delavcev imeti dovoljenje – licenco za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo.
K vlogi za pridobitev licence mora koncesionar za osebo, ki želi pridobiti licenco, predložiti dokazila, da ima zahtevano izobrazbo in izpolnjujejo druge pogoje, katerih minimum vsebin je opredeljen v igralniških standardih (v nadaljnjem besedilu: standard), na katerega se v predpisu sklicuje minister, pristojen za finance.
Standard se nanaša na delavce, ki opravljajo dela in naloge vodij igralnic, krupjeje, vodje iger, osebe, ki opravljajo interni nadzor ter glavne in pomožne blagajnike. Standard za navedene delavce določa minimum vsebin in pogojev, ki jih morajo izpolniti za pridobitev licence.
2. Področje uporabe
Navedeni igralniški standard se uporablja na območju Republike Slovenije in velja za vse koncesionarje, ki izvajajo posebne igre na srečo v igralnicah in igralnih salonih.
3. Namen standarda
S standardom so določene posamezne skupine delavcev, ki v okviru organiziranja, izvajanja in nadziranja posebnih iger na srečo opravljajo dela in naloge le na podlagi licence.
Standard za posamezne skupine določa izobrazbene, delovne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni za delo v prirejanju iger na srečo.
Na ta način je za osebe, ki želijo pridobiti licenco, določen minimum izobrazbe, delovnih izkušenj in drugih pogojev.
4. Vsebina standarda – licence
a) Opredelitev del in nalog, za katera se zahteva licenca za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo.
Vodja igralnice je oseba, ki zastopa, načrtuje, organizira, vodi, razporeja, koordinira ali nadzira delo igralnice oziroma igralnega salona (npr. direktor igralnice, namestnik direktorja igralnice, pomočnik direktorja igralnice).
Krupje je oseba, ki neposredno vodi, izvaja ali sodeluje pri izvajanju posebnih iger na srečo (npr. krupje, delilec kart, vodja igralne mize).
Vodja iger je oseba, ki vodi ali organizira delo na področju izvajanja iger na igralnih napravah (npr. vodja oziroma pomočnik oddelka igralnih miz ali igralnih avtomatov).
Interni nadzornik je oseba, ki organizira ali izvaja nadzor nad procesi v igralnici oziroma igralnem salonu, v zvezi z izvajanjem posebnih iger na srečo (npr. inšpektor iger, inšpektor na igralnih avtomatih, vodja video kontrole, video kontrolor).
Glavni ali pomožni blagajnik je oseba, ki organizira ali izvaja blagajniška dela v zvezi z gotovinskim, negotovinskim ali žetonskim poslovanjem v igralnici oziroma igralnem salonu (npr. vodja blagajniškega poslovanja, glavni blagajnik, blagajnik, vodja trezorja).
b) Navedba zahtevane izobrazbe in drugih pogojev
(a) za vodjo igralnice:
– uspešno dokončan izobraževalni program VII. stopnje in tri leta delovnih izkušenj ali izobraževalni program VI. stopnje in štiri leta delovnih izkušenj ali izobraževalni program V. stopnje in pet let delovnih izkušenj kot imetnik licence za delo internega nadzornika, pri čemer lahko vodja igralnice opravlja tudi dela internega nadzornika, če je tako določeno z internim aktom koncesionarja;
– znanje dveh tujih jezikov, od tega vsaj enega od uradnih jezikov EU.
(b) za krupjeja:
– uspešno dokončan izobraževalni program V. stopnje ali izobraževalni program IV. stopnje in pet let delovnih izkušenj kot krupje ali opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic krupjeja, pri čemer lahko krupje opravlja tudi dela vodje igralne mize, če je tako določeno z internim aktom koncesionarja;
– uspešno dokončan izobraževalni program III. stopnje, pri čemer lahko krupje kot delilec kart izvaja izključno posebno igro na srečo »poker« (uvrščene pod točko 1. drugega odstavka 53. člena ZIS) v turnirskem načinu;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
(c) za vodjo iger:
– uspešno dokončan izobraževalni program VI. stopnje in dve leti delovnih izkušenj kot imetnik licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, pri čemer lahko vodja iger opravlja tudi dela internega nadzornika, če je tako določeno z internim aktom koncesionarja;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
(d) za internega nadzornika:
– uspešno dokončan izobraževalni program V. stopnje ali za internega nadzornika na igralnih avtomatih opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo operater/operaterka na igralnih avtomatih, pri čemer lahko interni nadzornik na igralnih mizah opravlja tudi dela krupjeja ali vodje igralne mize, če je tako določeno z internim aktom koncesionarja;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
(e) za glavnega in pomožnega blagajnika:
– uspešno dokončan izobraževalni program pete stopnje ali uspešno dokončan program četrte stopnje in tri leta delovnih izkušenj kot blagajnik, ali opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo blagajnik/blagajničarka v igralnici;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
5. Datum in način sprejema
Svet za pripravo igralniških standardov je ta standard sprejel dne 12. 2. 2002, spremembe tega standarda pa dne 15. 7. 2004 in 24. 10. 2014.
Spremembe standarda je 3. 6. 2019 sprejel Izvršilni odbor Združenja igralništva Slovenije pri Turistično gostinski zbornici Slovenije. 85.a člen Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) določa, da morajo posamezne skupine igralniških delavcev imeti dovoljenje – licenco za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. Soglasje k spremembam Igralniških standardov za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje, je na pobudo Turistično gostinske zbornice Slovenije podalo pristojno Ministrstvo za finance dne 23. 8. 2019, štev. soglasja 461-16/2019/4.
Turistično gostinska zbornica Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti