Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

Ob-2963/19, Stran 1903
V skladu s 3. in 5. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja in strokovnega direktorja Bolnišnice Topolšica ter 25. in 26. členom Statuta Bolnišnice Topolšica Svet zavoda Bolnišnice Topolšica objavlja prosto delovno mesto
strokovnega direktorja 
Bolnišnice Topolšica (m/ž) za 4 letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima opravljeno specializacijo s področja dejavnosti bolnišnice,
– ima veljavno dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe v Republiki Sloveniji,
– najmanj pet let delovnih izkušenj kot zdravnik specialist na področju dejavnosti bolnišnice.
Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja bolnišnice.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopija diplome o doseženi izobrazbi,
– kopija potrdila o opravljenem specialističnem izpitu s področja dejavnosti bolnišnice,
– kopija veljavnega dovoljenja za samostojno opravljanje zdravniške službe v Republiki Sloveniji,
– kopija delovne knjižice oziroma potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije o delovni dobi,
– kopije dokumentov oziroma listin, ki izkazujejo delovne izkušnje kot zdravnik specialist na področju dejavnosti bolnišnice,
– kopija osebne izkaznice ali potnega lista.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, s pripisom »Za razpis za strokovnega direktorja Bolnišnice Topolšica – ne odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 26. 9. 2019. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 26. 9. 2019.
E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi tega razpisa.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti