Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2019 z dne 13. 9. 2019

Kazalo

Ob-2962/19, Stran 1903
V skladu s 3. in 5. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja in strokovnega direktorja Bolnišnice Topolšica ter 23. in 24. členom Statuta Bolnišnice Topolšica Svet zavoda Bolnišnice Topolšica objavlja prosto delovno mesto
direktorja 
Bolnišnice Topolšica (m/ž) za 4 letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven;
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja vodenja in upravljanja.
Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja bolnišnice.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopija diplome o doseženi izobrazbi,
– kopija delovne knjižice oziroma potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije o delovni dobi,
– kopije dokumentov oziroma listin, ki izkazujejo delovne izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– kopija osebne izkaznice ali potnega lista.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica, Topolšica 64, 3326 Topolšica, s pripisom »za razpis za direktorja Bolnišnice Topolšica – ne odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 26. 9. 2019. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 26. 9. 2019.
E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi tega razpisa.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti