Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

N 12/2019 Os-2605/19, Stran 1802
Pri Okrajnem sodišču v Litiji je na predlog Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno odvetništvo v Ljubljani, v teku nepravdni postopek zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Josipine Bistan, Strmca 12, Vače, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Staša Lepej, notarka v Zagorju, za mrtvo.
Znano je, da je bila pogrešanka verjetno hčer Pavla Bistana, Strmca 12, ki je umrl 24. 9. 1929 in je imela sestro Frančiško Bistan. Zadnje poročilo o njej predstavlja prisojilo A 306/29 Okrajnega sodišča v Litiji z dne 25. 3. 1930. V času izdaje navedenega prisojila je bila pogrešanka mladoletna. Po pogrešani ni bil začet zapuščinski postopek. Na nepremičninah: parc. št. 1423/2, 1424/3, 1425/7, 1427/2 in 1428/2, vse k.o. 1832 – Vače, je v korist nasprotne udeleženke vknjižena služnostna pravica dosmrtnega stanovanja. V zadnjih več kot petih letih ni nobenega poročila o njej. Po pogrešanki ni bil začet zapuščinski postopek.
Na podlagi drugega odstavka 126. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) sodišče poziva pogrešano Josipino Bistan, Strmca 12, Vače, da se oglasi in poziva vse, ki kaj vedo o njenem življenju ali smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Litiji v treh mesecih od objave tega oklica, saj bo sicer sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Litiji 
dne 4. 7. 2019