Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

D 690/2017 Os-2543/19, Stran 1802
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Janku Premužič, sinu Janka, upokojencu, roj. 24. 11. 1956, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem 24. 11. 2017, nazadnje stan. Ptuj, Na postajo 51.
Ker se ne ve, ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj pokojnik ni napravil oporoke, sodišče na podlegi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 27. 6. 2019