Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

D 139/2019 Os-2624/19, Stran 1801
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Ignaciju Kastelic, roj. 16. 2. 1928, umrl 30. 3. 2019, nazadnje stan. Velika Račna 32, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti vdovec, brez otrok in brez drugih sorodnikov.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 11. 7. 2019