Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

D 803/2018 Os-1226/19, Stran 1801
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pok. Martinu Lipovšku, sinu Gregorja, rojenem 20. 9. 1931, poročenem, umrlem 14. 10. 2018, nazadnje stanujočem Lopata 40b, Celje.
Zapustnik oporoke ni napravil, bil je poročen, svojih potomcev ni imel. Kot zakoniti dediči II. dednega reda pridejo v poštev, poleg vdove Herte Lipovšek ter bratov Danijela Lipovška, Gregorja Marjana Lipovška in Petra Lipovška, po vstopni pravici namesto zapustnikovih bratov in sester, ki so umrli pred njim, tudi njihovi potomci, zapustnikovi nečaki, ki pa sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se v določenem roku morebitni dediči ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju 
dne, 18. 1. 2019