Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

VL 12829/2018 Os-2767/19, Stran 1801
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Požarnice 83, Brezovica pri Ljubljani, proti dolžniku Edvardu Horvat, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Jakopanec Levart Renata – odvetnica, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zaradi izterjave 3.345,60 EUR, sklenilo:
Dolžniku Edvardu Horvat, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Odvetnica Renata Jakopanec Levart.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 18. 7. 2019