Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

P 27/2019 Os-2682/19, Stran 1800
Okrajno sodišče v Kranju je po okrajni sodnici Nataliji Prepeluh, v pravdni zadevi tožeče stranke Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, mat. št.: 5874653, proti toženi stranki Željku Miličević, Kidričeva cesta 6a, Kranj, EMŠO: 3001978500169, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine ter plačila uporabnine in režijskih stroškov, 24. 7. 2019 sklenilo:
Toženi stranki Željku Miličeviću, Kidričeva cesta 6a, Kranj, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Samo Mirt Kavšek, Cankarjeva ulica 3, Kranj.
Postavljeni začasni zastopnik ima v skladu s 83. členom ZPP v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti pa ima začasni zastopnik vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (drugi odstavek 83. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 24. 7. 2019