Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

N 13/2012 Os-2799/19, Stran 1799
Okrajno sodišče na Jesenicah je v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Čičare 13, Kranjska Gora, na predlog stranke Irene Zvonar, Fabianijeva ulica 27, Ljubljana, za vpis lastninske pravice na posameznem delu – stanovanju v 3. etaži s kletno shrambo v 1. etaži, Čičare 13, Kranjska Gora, v izmeri 41,01 m² (ID znak: 2169-1140-27) – in za vzpostavitev pravnega naslova, dne 26. 7. 2019 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. 71/80-Č z dne 20. 3. 1980, sklenjene med Gradbeno industrijsko podjetje "Gradis" n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134a, TOZD GE Jesenice n.sol.o., kot prodajalcem in Ireno Zvonar, Fabianijeva 27, kot kupovalko.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče na Jesenicah 
dne 26. 7. 2019