Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

VL 11119/2018, VL 35566/2019 Os-2795/19, Stran 1799
V izvršilni zadevi upnika SZ Smreka, upravljanje z nepremičninami d.o.o., matična št. 5354919000 Streliška cesta 16A, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Vindiš & Fingušt d.o.o., Partizanska cesta 32, Maribor, zoper dolžnika: Adam Vrbanič, Gosposvetska cesta 27/a, Maribor; Marica Vrbanič, Gosposvetska cesta 27/a, Maribor, je izvršitelj Jože Žel opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja št. 4, v II. nadstropju stavbe na naslovu Gosposvetska cesta 27/a, Maribor, stoječe na parc. št. 1448, k.o. 658 Koroška vrata, kot posamezni del stavbe št. 3, št. stavbe 1496 (658-1496-3), last dolžnikov vsakega do ½ celote:
– z dem 6. 6. 2019 na podlagi sklepa o izvršbi VL 11119/2018 z dne 19. 4. 2019 zaradi izterjave denarne terjatve 2.553,02 EUR s pp;
– z dnem 9. 7. 2019 na podlagi sklepa o izvršbi VL 35566/2019 z dne 6. 6. 2019 zaradi izterjave denarne terjatve 743,55 EUR s pp.
Objava rubeža nepremičnine ima pomen zaznambe izvršbe v zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 9. 8. 2019