Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2019 z dne 30. 8. 2019

Kazalo

Št. 4301-125/2018/128 Ob-2860/19, Stran 1771
Sprememba 
Na podlagi sklepa o novem roku št. 4301-125/2018/128, z dne 2. 8. 2019, objavljamo novi rok za odpiranje za »Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019)«.
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39.
2. V javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019–2022 (oznaka: JR SE OVE 2019) (v nadaljevanju: javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19/19, se za šestim odstavkom 8. točke objave doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje je 4. 10. 2019. Vloge, ki bodo prispele za tretje odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem in drugem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za tretje odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.«
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedilo »Rok za oddajo vlog na tretje odpiranje« nadomesti z besedilom »Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje«, besedilo »Vloge, ki bodo prispele za tretje odpiranje« z besedilom »Vloge, ki bodo prispele za četrto odpiranje«, besedilo »na prvem in drugem« z besedilom »na drugem in tretjem« in besedilo »Vloge, prejete za tretje odpiranje« z besedilom »Vloge, prejete za četrto odpiranje«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »Rok za oddajo vlog na četrto odpiranje« nadomesti z besedilom »Rok za oddajo vlog na peto odpiranje«, besedilo »Vloge, ki bodo prispele za četrto odpiranje« z besedilom »Vloge, ki bodo prispele za peto odpiranje«, besedilo »na drugem in tretjem« z besedilom »na četrtem in petem« in besedilo »Vloge, prejete za četrto odpiranje« z besedilom »Vloge, prejete za peto odpiranje«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost