Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

N 31/2018 Os-2116/19, Stran 1233
Okrajno sodišče v Sežani je po sodnici Tatjani Marušič Kodele v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Pavletič Andrej, Ulica Hermana Potočnika 25, Ljubljana, 2. Obid Alenka, Ulica Zvonimira Miloša 20, Izola, 3. Štok Boris, Ob cesti 5, Log pri Brezovici, 4. Čotič Žarko, Kidričeva ulica 30, Koper, 5. Šukljan Stanko, Kidričeva ulica 30, Koper, 6. Ulamec Željko, Kidričeva ulica 30, Koper, 7. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, 8. Skupnost etažnih lastnikov stavbe št. 1003 k.o. 2605 Koper, Kidričeva ulica 30, Koper, ki jo zastopa upravnik Dom Koper d.o.o., Ferrarska ulica 17, Koper, ki jih vse zastopa Veronika Zorn Hočevar iz Kopra, zoper nasprotne udeležence: 1. Adriacommerce, financiranje, ustanavljanje in upravljanje podjetij d.d. – v stečaju, Pristaniška ulica 8, Koper, 2. Intereuropa, globalni logistični servis d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, 3. Investbiro Koper, podj. za inženir., projektir., urbanizem in geodez., d.d., Obrtniška ulica 15, Koper, 4. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana 5. Neznani pravni nasledniki izbrisane družbe Primorski Tisk, trgovsko podjetje, d.d. Koper – v stečaju, Muzejski trg 7, Koper, ki jih kot skrbnik za poseben primer zastopa odvetnik Dean Babič iz Kopra, 6. Neznani pravni nasledniki izbrisane družbe Group Tomos, d.o.o., industrijski holding, Koper – v likvidaciji, Šmarska cesta 4, Koper, ki jih kot skrbnik za poseben primer zastopa odvetnik Blaž Poljanšek iz Kopra, 7. Sonja Novak, Šmarska cesta 82, Koper, 8. Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo, Zunanji oddelek v Kopru, 9. Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Gvozdić iz Sežane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 27. 3. 2019 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji št. 352-3/2006 z dne 19. 1. 2007, sklenjene med Mestno občino Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, kot prodajalcem in Boženo Lasič, Trg prekomorskih brigad 7, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski stavbi v Kopru, na naslovu Kidričeva ulica 30, stoječi na parc. št. 35/2 k.o. Koper, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 910 te k.o., v izmeri 73,96 m2. Iz navedb predlagateljev izhaja, da je navedeno stanovanje v Katastru stavb evidentirano kot posamezni del št. 1 v stavbi št. 1003 k.o. Koper;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-806/93 z dne 13. 10. 1993, sklenjene med Občino Koper kot prodajalcem in Šukljan Stankom, roj. 9. 12. 1947 kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši v Kopru, Kidričeva ulica 30, ki stoji na parc. št. 35/2 k.o. Koper. Iz navedb predlagateljev izhaja, da je navedeno stanovanje v Katastru stavb evidentirano kot posamezni del št. 9 v stavbi št. 1003 k.o. Koper;
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 7. 1992, sklenjene med Josifovska Radmilo iz Kopra, Kidričeva ulica 30, kot prodajalko in Kabanica Jovanko iz Kopra, Cankarjeva ulica 21, kot kupcem, za stanovanje na naslovu Kidričeva ulica 30, Koper, ki stoji na parc. št. 35/2 k.o. Koper in katerega skupna površina znaša 35 m2. Iz navedb predlagateljev izhaja, da je navedeno stanovanje v Katastru stavb evidentirano kot posamezni del št. 10 v stavbi št. 1003 k.o. Koper;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-1110/92 z dne 13. 5. 1992, za stanovanje v stanovanjski hiši v Kopru, Kidričeva ulica 30, sklenjene med Občino Koper kot prodajalcem in Josifoska Radmilo, roj. 8. 9. 1959, kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši v Kopru, Kidričeva ulica 30, ki stoji na parc. št. 35/2 k.o. Koper. Iz navedb predlagateljev izhaja, da je navedeno stanovanje v Katastru stavb evidentirano kot posamezni del št. 10 v stavbi št. 1003 k.o. Koper.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev Andreja Pavletiča (posamezni del št. 1 v stavbi št. 1003 k.o. Koper), Stanka Šukljana (posamezni del št. 9 v stavbi št. 1003 k.o. Koper) in Željka Ulameca (posamezni del št. 10 v stavbi št. 1003 k.o. Koper).
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 5. 2019

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti