Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Ob-2272/19, Stran 1230
Na podlagi sklepa stečajne upraviteljice z dne 21. 5. 2019 objavlja Pomurka mesna industrija d.d. – v stečaju
poziv 
za podajo ponudbe za odstranitev mazuta in čiščenje rezervoarja za mazut 
Opis pomembnih informacij
Pomurka mesna industrija d.d. – v stečaju skladišči v nadzemnem enoplaščnem rezervoarju cca 100 m3 mazuta. Zaloga mazuta je služila kot rezerva za morebitni izpad dobave zemeljskega plina. Predvidevamo, da je bil mazut nabavljen pred letom 2000.
Mazut je skladiščen v rezervoarju volumna 500 m3. Rezervoar je postavljen v betonsko lovilno skledo prostornine 562,8 m3.
Rezervoar ni priklopljen na gretje, niti za segrevanje ni več možnosti. Glede na navedeno je prevzem in odvoz mazuta mogoč v poletnih mesecih, ko je mazut v tekočem stanju in ga je možno odstraniti brez dodatnega ogrevanja.
Opravljen je preizkus mazuta na vsebnost žvepla, poročilo o preskusih št. 575/19 z dne 20. 5. 2019.
Vsebnost žvepla po preizkusni metodi SIST EN ISO 8754:2003 znaša 1,31 % m/m.
Skladno z Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št 74/11), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št 64/14), je vsebnost žvepla v vzorcu mazuta presežena.
V kolikor bo mazut prevzet kot odpadek, izvajalec preizkusa predlaga uvrstitev odpadka pod klasifikacijsko številko 16 07 09* Odpadki, ki vsebujejo druge nevarne snovi.
Podrobne analize mazuta na ostale parametre nimamo.
Rok za odstranitev mazuta je po odločbi Inšpektorata RS za okolje 30. 9. 2019.
Vsebina ponudbe
Ponudbo je potrebno oddati za:
1. Odstranitev – prevzem mazuta in predajo pooblaščenemu prevzemniku;
2. Čiščenje rezervoarja za mazut ter odvoz vseh materialov (kemikalij in usedlin) po izvedenem postopku.
Ker količina mazuta ni točno znana, je potrebno ponudbo podati po enoti opravljene storitve, navesti je potrebno rok izvedbe ponujene storitve.
Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je 15. 6. 2019. Ponudbe je potrebno poslati priporočeno na naslov stečajne upraviteljice: Alenka Gril s.p., Lorbekova ulica 19, 2341 Limbuš, s pripisom: Pomurka ponudba za odstranitev mazuta – ne odpiraj.
Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila, da izpolnjuje zakonske pogoje za prevzem mazuta in čiščenje rezervoarja.
Kriterij za izbor ponudnika: pri izboru ponudnika bo kriterij najnižja cena. Prednost bo imel ponudnik, ki bo ponudil izvedbo vseh del (odstranitev mazuta in čiščenje rezervoarja).
Kontaktne osebe za podajo informacij: ogled rezervoarja, skladiščenega mazuta in odvzem vzorca mazuta je mogoč na naslovu stečajnega dolžnika – Pomurka mesna industrija d.d. – v stečaju, Panonska 11, 9000 Murska Sobota po predhodnem dogovoru z Alenko Gril (alenka.gril@galbi.si; tel. 041/633-023) ali Ivanko Horvat (ivanka.horvat@pomurka.si; tel. 02/522-10-07).
Pomurka mesna industrija d.d. – v stečaju

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti