Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2019 z dne 31. 5. 2019

Kazalo

Ob-2277/19, Stran 1220
Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 19. seje Sveta zavoda Vrtca Ribnica z dne 23. 5. 2019, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 21. 12. 2019. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja zavoda za mandatno obdobje in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite do vključno 8. 6. 2019 na naslov: Svet zavoda Vrtec Ribnica, Majnikova ulica 3, 1310 Ribnica, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vsa dokazila in potrdila morajo biti originalna ali pa overovljene kopije, v nasprotnem primeru bodo vloge obravnavane kot nepopolne.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo v roku prispele na naslov, vključno s prijavami, ki bodo oddane na zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Prijave v e-obliki ne bodo upoštevane. Nepopolne vloge se izločijo in zavržejo.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Ribnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti