Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

X Pd 127/2019 Os-2244/19, Stran 1139
Delovno sodišče v Mariboru na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Alfred Pfifer, Kozjak pri Ceršaku 20, Ceršak in nasprotnima udeležencema: 1. Volilna komisija zbora delavcev družbe Eldom, Veselova ulica 10, Maribor in 2. Zbor delavcev družbe Eldom, Veselova ulica 10, Maribor, zaradi razveljavitve volitev delavskega zaupnika.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan za dne 4. 6. 2019, ob 9. uri, soba št. 4/II Delovnega sodišča v Mariboru, Glavni trg 17, Maribor.
Delovno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2019