Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

N 7/2019 Os-2095/19, Stran 1138
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil na predlog Vide Führer, Rajnkovec 12, Rogaška Slatina, 2. Emila Führerja, Kristan Vrh 7, Podplat in 3. Jane Führer, Drapšinova ulica 5/b, Celje, ki jih vse zastopa Marinka Smeh Štorman, odvetnica v Šmarju pri Jelšah, uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešanega Jožefa Führerja, nazadnje stanujočega Rajnkovec 12, Rogaška Slatina, roj. 20. 1. 1943, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Pavl Stojan, Kačji dol 4/a, Podplat, za mrtvega.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP), sodišče poziva pogrešanega, oziroma vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po preteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 4. 2019