Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

N 23/2018 Os-1706/19, Stran 1138
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljic: 1. Zdenka Brecelj, Polževa ulica 25, Ajdovščina, in 2. Zvonka Krapež, Kidričeva ulica 50, Ajdovščina, postopek o razglasitvi pogrešanega Franca Bratine, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Janja Gregorčič, za mrtvega.
O pogrešanem Francu Bratini, razen podatka, da je bilo njegovo zadnje znano bivališče Stomaž, pošta Dobravlje, sedaj neznanega bivališča, ter da je zemljiškoknjižni solastnik (do 1/2) nepremičnine s parc. št. 2447/7, k.o. 2391 Vipavski Križ, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Franca Bratine, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Ajdovščina ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 14. 3. 2019