Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

D 379/2018 Os-1932/19, Stran 1137
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Giuseppini Fontanot, rojeni Rotta dne 13. 2. 1921 v Izoli, z zadnjim znanim naslovom Via Pitacco 36, Trst in umrli dne 10. 5. 1982 v Trstu.
Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino predstavljajo solastniški deleži na petih nepremičninah.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih v prvem dednem redu, zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 4. 2019