Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

II D 964/2018 Os-1118/19, Stran 1137
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po pokojni Valeriji Kresnik, roj. 24. 10. 1939, drž. RS, razvezana, nazadnje stan. Meljska cesta 101, Maribor, ki je umrla 8. 4. 2018, je sodišče ugotovilo, da so se dedovanju odpovedali vsi dediči I. in II. dednega reda, zato so k dedovanju poklicani dediči III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda (tete in strici zapustnice oziroma njihovi potomci) ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2019