Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

I D 1192/2017 Os-1929/19, Stran 1137
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Veronici Domio, roj. 30. 4. 1918, umrli 1. 2. 1999 v Trstu, nazadnje stanujoči Via Teodoro Mayer 13, Trst, Italija, državljanki Republike Italije.
Kot zakoniti dediči po zapustnici po pridobljenih podatkih poleg sina Bogdana Stoka pridejo v poštev tudi njeni vnuki Roberto Stok in Lorenzo Stok (po že pokojnem zapustničinem sinu Renatu Stoku) ter Cinzia Muha in Franco Muha in Giliola Cosetto (po že pokojni hčerki Renati Stok), za katere pa sodišče drugih podatkov ni moglo pridobiti.
Sodišče tako na podlagi prvega in tretjega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva zgoraj navedene osebe oziroma vse, ki mislijo, da bi lahko prišli v poštev kot zakoniti dediči po zapustnici, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS in spletni strani sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2019