Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

D 180/2019 Os-2126/19, Stran 1136
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivanu Voršniku, sinu Matevža, roj. 1. 6. 1949, državljanu Republike Slovenije, samskemu, umrlemu 7. 2. 2019, nazadnje stalno stan. Klanc 3, Dobrna.
V zapuščinskem postopku je dedni naslov za dedovanje oporoka, o kateri se morajo izjaviti zakoniti dediči. Iz spisovnega gradiva izhaja, da zapustnik ni zapustil oseb, ki bi jim pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot dedičem prvega ali drugega dednega reda, sodišču pa ni znan celoten krog dedičev tretjega dednega reda, to je krog oseb, ki bi jim dedna pravica pripadala po zapustnikovih starih starših po očetu Matevžu Voršniku.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2019