Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

P 17/2019 Os-2120/19, Stran 1136
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Edvarda Fonda, Lokev 5C, 6219 Lokev, ki ga zastopa odvetnik Nejc Ukmar iz Sežane, zoper toženo stranko Sonjo Hrvatin, nazadnje stanujoča v Kanadi, sedaj neznanega bivališča (v zemljiški knjigi: neznanega bivališča v Canadi, Kanada) zaradi priposestvovanja (pcto. 283,50 EUR), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženki Sonji Hrvatin, nazadnje stanujoča v Kanadi, sedaj neznanega bivališča (v zemljiški knjigi: neznanega bivališča v Canadi, Kanada), s sklepom z dne 29. 4. 2019 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Boštjana Štrasnerja, Partizanska cesta 17, 6210 Sežana, ki bo toženko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 5. 2019