Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

N 55/2018-29 Os-2071/19, Stran 1136
Okrajno sodišče v Novem mestu je v nepravdni zadevi predlagateljice Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, ki jo zastopa Klementina Zeme, odvetnica iz Novega mesta, zoper nasprotna udeleženca: 1. po pokojni Mariji Kaplja, Trg na Stavbah 2, Litija, Samo Kaplja, Prvomajska ulica 3, Litija, ki ga zastopa Iztok Šubara, odvetnik iz Trbovelj in 2. Jožefa Korošec, 6 Hacnes ST, Whyolla 5608, S.A. Avstralija, zaradi delitve nepremičnin v solastnini, nasprotni udeleženki Jožefi Korošec postavilo začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Luka Žiberna, Kratka ulica 1, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotno udeleženko vse dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 23. 4. 2019