Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2019 z dne 24. 5. 2019

Kazalo

IV P 943/2018 Os-2090/19, Stran 1135
Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni svétnici Tatjani Božović, v pravdni zadevi tožeče stranke Darka Gojčič, Svetelova ulica 8, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Kolšek iz Maribora, zoper toženo stranko Darelys Gojčič, neznanega naslova, zaradi razveze zakonske zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo:
Toženi stranki se kot začasnega zastopnika postavi odvetnika: Drago Berden, Partizanska 20, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2019